Vinterförvaring av din Sea‑Doo

Ingen tycker om att tänka på denna tid på säsongen, men om du bor i ett nordligt klimat är tiden inne för att börja tänka på vinterförvaring av din Sea-Doo. Några enkla men avgörande steg för vinterförvaring gör att du kan leva Sea-Doo-livet i full fart framåt när vattentemperaturen börjar stiga igen nästa vår.

Även om du har turen att leva i ett varmt klimat året runt, är de här tipsen lika praktiska för långtidsförvaring av din Sea-Doo-vattenskoter för att få ut mesta möjliga av varje tur.

Att vinterkonservera din vattenskoter är viktigt för att se till att din Sea-Doo presterar på högsta förmåga varje säsong. Att inte utföra rätt förebyggande underhåll för långtidsförvaring – var du än förvarar din Sea-Doo – kan få dyra konsekvenser. Igensatta bränslesystem, batterifel och skador på vitala interna komponenter är bara några få av de saker som kan gå fel om du inte tar hand om vattenskotern ordentligt. Om du bor på en plats där temperaturen sjunker under nollpunkten är komplett vinterkonservering ett måste!

Många kan utföra nedanstående förberedelsesteg för vinterförvaringen hemma i det egna garaget med några enkla verktyg. Men tveka inte att kontakta din lokala, auktoriserade Sea-Doo-återförsäljare för råd eller hjälp om du har frågor eller känner dig osäker med att utföra någon av de här uppgifterna. Även om du anser dig vara en praktisk gör-det-självare är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad med de senaste rekommenderade produkterna, procedurerna och tekniska nyheterna för din vattenskoter att rådgöra med din Sea-Doo-återförsäljare.

Utför stegen i den ordning som de anges här. Det är samma ordning som anges i instruktionsboken till din Sea-Doo.

Rengör jetpumpen

En snabb visuell inspektion av jetpumpens intag och utlopp är allt som behövs här. Se till att det inte förekommer sprickor eller andra synliga tecken på onormalt slitage. Om du hittar sådana, rådgör med din Sea-Doo-återförsäljare angående byte. Att spruta vatten på båda områdena kan hjälpa till att avlägsna skräp som finns kvar efter din senaste tur. Att applicera ett lager XPS antikorrosivt smörjmedel på varje område är en god idé inför längre tids förvaring.

Inspektera jetpumpen

En jetpump som har förorenats med vatten kan tyda på att det finns fler problem, och det kan vara bäst att ta vattenskotern till en Sea-Doo-återförsäljare. Inspektera jetpumpen genom att ta av impellerhöljet och kontrollera att inget vatten har samlats där.

Stabilisera bränslesystemet

Att tillsätta XPS bränslestabilisator (eller likvärdig produkt) ser till att bränslet och bränslesystemet förblir i gott skick under en längre tids förvaring. Det förebygger avlagringar i hela systemet för bränsletillförsel. Tillsätt stabilisator enligt instruktionerna på förpackningen. Fyll bränsletanken helt med nytt bränsle. Detta är också ett perfekt tillfälle att se över systemet för bränsletillförsel för eventuellt läckage. Om du ser eller känner lukten av bränsle, rådgör med din lokala Sea-Doo-återförsäljare.

Byt ut motorolja och -filter

Denna underhållsprocedur bör utföras varje år, och eftersom du redan är igång med underhåll av din vattenskoter är detta det perfekta tillfället, så att du är klar att sjösätta direkt nästa säsong. En XPS-sats för oljebyte innehåller allt du behöver i en enda förpackning, som du lätt får tag på hos närmsta BRP-återförsäljare för att få jobbet gjort.

Spola och länsa avgassystemet

Det är viktigt att få bort eventuella föroreningar från avgassystemet på din Sea-Doo, särskilt om du ofta kör i saltvattenmiljö (spolning rekommenderas i så fall efter varje tur).

För spolning av avgassystemet ansluter du en trädgårdsslang till kopplingen som sitter akterut (på babords sida av aktern) på vattenskotern. KOPPLA INTE PÅ VATTNET ÄNNU! Starta Sea-Doo-motorn och koppla sedan på vattnet omedelbart. Kör motorn i 90 sekunder på tomgång och se till att vatten flödar ut genom pumpen under spolningen. Stäng sedan av vattnet och fortsätt köra motorn med 5 000 RPM i 5 sekunder. Stäng sedan av motorn.

Att torka ut avgassystemet är speciellt viktigt i områden med kallt väder. Vatten som fryser i avgassystemet kan ge omfattande skador på avgasgrenröret. För att fullständigt dränera systemet sprutar du in 55 PSI (379 kPa) tryckluft i spolanslutningen som slangen var ansluten till. Fortsätt tills inget vatten längre kommer ut ur jetpumpen. Det säkerställer att allt vatten har avlägsnats från vattenskoterns avgassystem.

Internsmörjning av motorn (dimsprutning)

Denna procedur kan variera något beroende på modellen. Om du är SPARK-ägare behöver du ta bort den centrala överbyggnaden för att nå motorn. Det handlar om några få bultar, och processen beskrivs i instruktionsboken. På andra modeller kan motorn nås genom att ta bort sätet.

När du har nått motorn tar du bort tändspolarna och tändstiften. Spreja XPS antikorrosivt smörjmedel (eller likvärdigt) i tändstiftshålen.

Dra sedan igång motorn. Det gör du genom att trycka in gasreglaget hela vägen och hålla kvar det mot styret. Det inaktiverar bränsletillförsel och tändning medan du drar igång motorn. Medan du håller in gasen trycker du på start-/stoppknappen för att dra igång motorn några gånger. Det hjälper till att distribuera det antikorrosiva smörjmedlet på cylinderväggarna.

Applicera slutligen en liten mängd XPS antikorrosivt smörjmedel på tändstiftsgängorna och sätt tillbaka dem på tändspolarna.

Procedurerna för internsmörjning av motorn beskrivs i instruktionsboken. Ta gärna kontakt med din lokala Sea-Doo-återförsäljare om du har några frågor eller funderingar.

Batterivård

När du förbereder din Sea-Doo-vattenskoter för vinterförvaring bör du ta särskild hänsyn till batteriet. Batteriet är den del som allt startar med (eller inte startar). Batterier kan förlora och förlorar sin förmåga att upprätthålla en laddning med tiden, så korrekt batteriförvaring är viktigt.

Ta bort batteriet från vattenskotern för att se till att ingenting kan dra ström från batteriet under de månader då vattenskotern inte används. För att bibehålla batteriets funktion föreslår vi att du ansluter en batteriladdare/underhållsladdare till batteriet för att upprätthålla en full laddning. Se till att batteriet är placerat på säkert underlag på en plats med mycket god ventilation, och på säkert avstånd från eventuella brandfarliga ämnen. Om batteriet inte uppnår full laddning efter en eller två dagars anslutning till laddaren bör du kontrollera att alla anslutningar sitter ordentligt. Om batteriet fortfarande inte laddas är det dags att byta ut batteriet mot ett nytt Yuasa-batteri†. Kontakta din lokala återförsäljare om du vill köpa ett nytt Yuasa-batteri till din Sea-Doo-vattenskoter.

Rengöring av skrov och överbyggnad

När allt mekaniskt underhåll är avklarat är det dags att ge din Sea-Doo en ordentlig rengöringsomgång, så att den ser skinande ny ut när du tar fram den igen för den första turen för säsongen. Beroende på Sea-Doo-modell bör du använda lämpliga XPS-rengöringsprodukter (eller likvärdiga) för att rengöra vattenskotern. XPS-produkter är speciellt framtagna för att avlägsna smuts och vattenfläckar från din Sea-Doo. Se till att också få bort eventuell marin växtlighet. Det här är det perfekta tillfället att inspektera överbyggnad och skrov för eventuella skador som behöver repareras. Din Sea-Doo-återförsäljare kan utföra eventuella nödvändiga reparationer på skrov eller överbyggnad.
 


 

Nu är du klar att vinterförvara din Sea-Doo. Om du planerar att förvara vattenskotern utomhus kan du täcka över den med en ogenomskinlig, luftgenomsläpplig presenning eller ett Sea-Doo-kapell. Detta skyddar din Sea-Doo från skadliga solstrålar och håller damm och smuts borta tills det är dags för nästa säsong. Vira inte in Sea-Doo i plast eller material som inte andas, eftersom det kan orsaka mögel i vissa delar av vattenskotern.

Ingen tycker om att stuva undan Sea-Doo för vintersäsongen men om du följer de här stegen är den klar DIREKT för att ta dig ut på sjön igen nästa säsong!

Du kanske också gillar

 • Gör det rätt: Sjösättning och upptagning av din Sea-Doo

  Gör det rätt: Sjösättning och upptagning av din Sea-Doo  LÄS MER
 • Gör det rätt: Sea-Doo LinQ-tillbehör

  Gör det rätt: Sea-Doo LinQ-tillbehör  LÄS MER
 • Olympiske surfaren Michel Bourez knyts till Sea-Doo-livet som den senaste i raden av ambassadörer för varumärket

  Olympiske surfaren Michel Bourez knyts till Sea-Doo-livet som den senaste i raden av ambassadörer för varumärket  LÄS MER