Regler för vattenskoter i Sverige

Enligt gällande lagar kan alla som är över 15 år köra vattenskoter, men lagom till nästa års båtsäsong blir det krav på förarbevis för vattenskoter. Den som redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 och intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet som utfärdats före den 1 maj 2022 får köra vattenskoter till och med den 30 april 2023. Den som har något av de intygen ovan ska kunna få ett förarbevis för att köra sin Sea-Doo om ansökan gjorts senast i april 2023.

Vem får ta körkort för vattenskoter?
För att få ta ett förarbevis krävs att man har fyllt 15 år och genomgått en utbildning med godkänt resultat.

Transportstyrelsen har möjlighet att ge dispens från ålderskravet vid särskilda tävlingsarrangemang anordnande av medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Vill du även ha en ICC PWC Coastal behöver du vara minst 16 år, och SRC är ett krav för att få ansöka.

Transportstyrelsen kommer också att upprätta ett förarbevisregister.

Den som kör vattenskoter utan förarbevis kommer att kunna straffas med böter. Det är polisens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis. Både polisen och kustbevakningen har rätt att stoppa en vattenskoter för en rutinkontroll. Förarbeviset kan återkallas om innehavaren begår brott som till exempel sjöfylleri.

Förarbevis Vattenskoter – kursen alla väntat på
Det går redan nu att hoppa på en utbildning för att vara redo inför nästa säsongs Sea Doo-äventyr. För att ha sitt förarbevis klart när kravet väl börjar gälla behöver man gå utbildningen så snart som möjligt. Det är kort om tid både för utbildare och förare.

Under utbildningen får du bland annat lära dig hur du kör säkert, vilka regler som gäller, samt grundläggande kunskaper i sjövett, våghantering, hänsyn och ansvar.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk, den tar ungefär två dagar och avslutas med ett prov. Att ansöka om förarbeviset hos Transportstyrelsen kostar 300 kronor. Det är dock upp till varje utbildare att själv bestämma priset för utbildningen.

Priset för utbildningen ligger runt 4 000kr med lite variationer beroende på upplägget; online, intensivkurs, lärarledd utbildning. Om du använder din egen Sea-Doo kan du räkna med ett billigare pris.

Regler för att köra vattenskoter - som en fritidsbåt men ändå inte
Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar, men med undantaget att du som förare måste ha fyllt 15 år.

En vattenskoterförare har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar.

Vattenskoterförordningen reglerar var du får köra vattenskoter: Den anger att du får köra på allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar hur du får köra rent generellt. Det har visat sig att vattenskoterförordningen inte går att tillämpa då den står i konflikt med EU-lagstiftningen och EU:s fritidsbåtsdirektiv och krav på fri rörlighet. Därför har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Fortfarande gäller samma lagar och regler som för båttrafik i allmänhet.

Det är viktigt att ha god kunskap om sjön och de regler som gäller när du kör din Sea-Doo Spark Trixx eller Sea-Doo 130 GTI, det är en viktig förutsättning för en hög sjösäkerhet.

 

Du kanske också gillar

  • Funderar du på att köpa en Sea-Doo?

    Funderar du på att köpa en Sea-Doo?    LÄS MER
  • Svenska smultronställen att upptäcka med vattenskoter

    Svenska smultronställen att upptäcka med vattenskoter    LÄS MER