VISAR RESULTAT

Körstil

Sittplatser

Hur många sittplatser behöver du?

Körtid

Riding Time Selection

Hur lång tid kör du vanligtvis?

Typ av vatten

Water Type Selection

I vilken typ av vatten kör du vanligtvis?

Hastighet

Speed Selection

Hur viktigt är det med snabbhet?

Komfort

Comfort Selection

Hur viktigt är det med komfort?

Säkerhet och köregenskaper

Manoeuvring & Handling Selection

Hur viktigt är det med enkel manövrering och dockning?

Dragsporter

Tow Sports Selection

Ägnar du dig åt dragsporter?

Fishing

Pris

Prisval

SHOWING RESULTS