Förvara alltid dessa säkerhetsråd i vattenskotern eller båten, och säkerställ att du och alla ombordvarande har förstått dem helt innan du kastar loss, och följer dem under färd.

 • Läs och följ instruktionerna och råden i bruksanvisningen, och bekanta dig med vattenskoterns alla funktioner.

 • Säkerställ att vattenskotern följer gällande bestämmelser och har all erforderlig utrustning.

 • Fäst dödmansgreppet (motornödstoppet) vid handleden eller flytvästen. Dödmansgreppet måste alltid vara aktiverat.

 • Alla vattenskoteråkare måste bära välsittande, godkänd flytväst. Alla ombordvarande ska bära skyddande kläder såsom :

  • Våtdräktsunderdel eller tjockt, åtsittande klädesplagg som ger motsvarande skydd. Tunna cykelshorts är exempelvis inte lämpliga. Om du ramlar i vattnet eller befinner dig nära jetstrålen kan allvarliga inre kroppsskador uppstå om vatten tränger in i kroppsöppningar.
  • Vanliga simkläder ger inte tillräckligt skydd, varken för män eller kvinnor, mot vatteninträngning i de nedre kroppsöppningarna.
  • Även skor, handskar och simglasögon eller andra glasögon rekommenderas. Någon typ av lätta skor rekommenderas. Dessa förhindrar möjliga fotskador som kan uppstå om du trampar på vassa föremål under vattenytan.

 • Tänk på vattenskoterns maxlastgräns; överlasta inte.

 • Var alert och medveten om omgivningarna. Håll hela tiden uppsikt i alla riktningar över möjliga vattenskidåkare, dykare, simmare och andra vattenskotrar och båtar.

 • Håll säkert avstånd! Undvik svallvågshoppning och vattenstänk intill andra båtar, och passera inte tätt inpå dem.

 • Bekanta dig med vattnen du åker på, och följ alla gällande lagar och bestämmelser för vattenskotrar och sjöfart.

 • Tänk på väderförhållandena, och håll ett öga på den lokala väderprognosen.

 • Se till att inte köra inom markerade säkerhetsområden.

 • Följ ALLA skyltar och märken såsom "INGA SVALLVÅGOR," "VÄJNINGSPLIKT," "TOMGÅNG" etc.

 • Inta aldrig alkohol eller andra droger innan eller medan du framför någon typ av farkost på vattnet.

 • I Sverige finns för närvarande ingen officiell åldersgräns för att köra vattenskoter.

 • Man bör dock vara minst 15 år för att köra.

 • Håll alltid en säker hastighet, och var beredd på att du kan behöva stanna eller ändra kurs i en nödsituation. Överskrid inte dina gränser, och tänk på att vattenskotern kräver en viss stoppsträcka.

 • Kör alltid sakta i närheten av stränder, i hamnar etc, och öka inte farten tills du befinner dig på öppet vatten.

 • Lär dig de väjningspliktregler som gäller på vattnet.

 • Kom ihåg att du måste ge gas för att kunna styra vattenskotern.

 • Håll dig inom synhåll från stranden, men kör inte nära stränder, boende och andra tätbebyggda områden. Ta hänsyn till andra som befinner sig på eller i närheten av vattnet.   

 • En sjöfartssäkerhetskurs rekommenderas starkt.