Sjömanskap

Vattenskotrar och båtar måste dela vattnen med andra båtar, fiskare, simmare, surfare och vattenskidåkare. Vi har alla därför ett ansvar att respektera varandras rätt att på ett säkert sätt nyttja vattnen.

Genom att ta en kurs i sjösäkerhet får du de kunskaper som krävs för att färdas säkert på vattnet och ta vederbörlig hänsyn till andra.

 

Sjöetikett

Väjningsplikt
Följ nedanstående riktlinjer för att få ett säkert nöje på vattnet där du tar hänsyn till dina medmänniskor:

  • Segelbåtar, handelsfartyg och fiskebåtar har alltid företräde.
  • Håll till höger när du närmar dig en mötande farkost så att den passerar dig på vänster sida.
  • Vid omkörning av båt eller vattenskoter kan du passera på höger eller vänster sida; håll ett väl tilltaget avstånd.
  • Om du är på väg att korsa en annan båts eller vattenskoters färdväg har farkosten till höger företräde.
  • Sakta ned och låt farkosten på din högra sida fullfölja sin kurs, och passera sedan bakom den.


Passera babordssida mot babordssida
Vid möte med annan båt eller vattenskoter på babordssidan (vänster) kan du fortsätta framåt på normalt sätt.Passera styrbordssida mot styrbordssida
Vid möte med annan båt eller vattenskoter på styrbordssidan (höger) kan du fortsätta framåt på normalt sätt.


Möte för mot för
Vid möte med en annan båt eller vattenskoter för mot för, håll alltid styrbord (höger).

 


Överblick

Annan trafik. Håll konstant överblick över andra farkoster och människor som finns runt omkring dig, och tänk efter vart de är på väg innan du svänger eller korsar en svallvåg.

Våg- eller svallvågshoppning. Om du kör över svallvågorna från en annan båt, se till att du inte blir skymd av denna. Kör tillräckligt långt bakom andra båtar så att du kan se om andra farkoster kommer i närheten av dig.

Hastighet. Följ lokala bestämmelser och anslag om hastighetsgränser. Sänk hastigheten i tätbebyggda områden.

Sjösättningsetikett
Var effektiv och ta hänsyn till andra när du lägger i vattenskotern eller båten i vattnet. Se till att göra alla förberedelser på förhand, och gör alla säkerhetskontroller innan du sjösätter. Starta båten eller vattenskotern och lägg ut tyst och effektivt.

Buller
Ta hänsyn till dem som har strandtomt och andra människor som befinner sig nära stranden eller på vattnet. Överdrivet buller från ett skadat eller modifierat avgassystem skapar störningar och kan vara olagligt.

Miljön
Respektera miljökänsliga områden. Spill inte bränsle eller olja i vattnet eller på marken, och skräpa inte ner omkring dig. Ta hänsyn till de marina livsformerna; vattnet är deras hem.

 

Släpvagnstips

Innan du hämtar din nya Sea-Doo®-vattenskoter ska du se till att lära dig transportera den.

Först och främst måste dragfordonet ha en dragkrok monterad. Du behöver en dragkrok i klass I eller II beroende på vilken Sea-Doo-modell du väljer. Om du inte redan har en dragkrok så kan din BRP-återförsäljare upplysa dig om vilken typ av dragkrok som krävs. En tom parkeringsplats är en utmärkt plats om du behöver träna på att dra släpvagn. Öva först på att köra framåt så att du blir van vid längd, vikt och bromsegenskaper för bil med släpvagn. När du har bekantat dig med släpvagnen är det dags att öva backning. Låt en parkeringsruta utgöra startramp, och öva på att placera släpvagnen i rutan från olika vinklar. Du kommer att upptäcka att du snabbt lär dig åt vilket håll du ska vrida ratten för att styra släpvagnen i önskad riktning, och undvika styra så kraftigt att släpvagnen ”viker sig”. En metod som fungerar för många är att du placerar handen på rattens nederdel och sedan flyttar handen åt höger för att få släpvagnen att styras åt höger, och vice versa.

Dina första försök slutar förmodligen med att du skapar en ”orm”, dvs släpvagnen viker sig. Men oroa dig inte; du lär dig snart, och inte ens en van förare lyckas alltid vid första försöket.

När det är dags för sjösättning, kontrollera först att det inte finns några hinder på rampen.

Innan du backar ned mot rampen, kontrollera att alla spännremmar är lossade, avtappningspluggarna är isatta, all utrustning är ombord etc. Vid vattenkanten kopplar du från vinschlinan, säkerhetslinan och elkontakten. Utför dessa steg i omvänd ordning när båten eller vattenskotern ska dras upp ur vattnet igen. Vid körning med släpvagn måste du alltid tänka på att köra i vidare svängar än normalt så att släpvagnens hjul inte tar i trottoarkanter eller du kör på andra fordon.

Tveka inte att rådfråga din Sea-Doo-återförsäljare om tips vid körning med släpvagn. De är till för att hjälpa dig.

Så vad väntar du på? Sjösätt vattenskotern och njut i fulla drag av din Sea-Doo!