• Jeg forstår og lover å etterleve prinsippene i Sea-Doos Responsible Rider-program. 
  • Som en Sea-Doo-kjører lover jeg å følge programmets tre kjernepilarer: sikkerhet, miljøet og kjøreetikette. 
  • Jeg vil sørge for alltid å bruke flytevest og kjøreutstyr i neopren, bruke tenningssnor, forbli edru mens jeg kjører, og følge lokale lover og forskrifter. 
  • Jeg vil også være oppmerksom på livet i havet, holde støyen lav i boligområder, og holde meg unna forbudte kjøreområder. 
  • Jeg forstår at mine handlinger kan ha en positiv eller negativ innvirkning på omdømmet til vannscootere, og jeg tar ansvar for sikkerheten, miljøet og kjøreetiketten til alle Sea-Doo-kjørere.

Signert:

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger finner du i våreretningslinjer for personvern. Du kan trekke tilbake eller endre ditt samtykke når som helst ved å kommunisere med privacyofficer@brp.com.