Päivitetty viimeksi: 29/05/2023

Kaikki Bombardier Recreational Products -verkkosivuston sivut: © 1997-2023, Bombardier Recreational Products Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.
 

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän sivuston käyttöä

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt tämän sopimuksen käyttöehdot (jäljempänä "sopimus"). Tämän sivuston omistaja ja ylläpitäjä on BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. tytäryhtiöineen (jäljempänä "BRP" tai "me").           

Tavaramerkit, tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet

BRP (TSX:DOO) on maailmanlaajuisesti johtava vapaa-ajan ajoneuvoja suunnitteleva, kehittävä, valmistava, maahantuova ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön tuotteita myydään 105 maassa, ja sen brändejä ja tuotteita ovat mm. Ski-Doo- ja Lynx-moottorikelkat, Sea-Doo-vesijetit, Can-Amin ATV-/SSV-ajoneuvot ja Spyder-roadsterit, Evinrude-perämoottorit sekä Rotax-voimanlähteet. BRP:llä on noin 6 800 työntekijää maailmanlaajuisesti.
 

Tekijänoikeudet

BRP omistaa BRP:n verkkosivustojen materiaalit ja julkaisemansa dokumentit, kuten tuoteluettelot, tekniset julkaisut, käyttöoppaat ja ohjeet, ja pidättää niiden oikeudet itsellään. Ellei toisin mainita, kenelläkään ei ole lupaa kopioida tai uudelleenjulkaista missään muodossa BRP:n verkkosivustojen rakennetta tai visuaalista ilmettä tai mitään BRP:n verkkosivustoissa julkaistuja tietoja, mukaan lukien sivustoissa tai luetteloissa julkaistuja valokuvia. Mitään BRP:n verkkosivustojen tai jonkin muun BRP:n tai sen tytäryhtiöiden omistaman, ylläpitämän, lisensoiman tai hallitseman verkkosivuston materiaaleja ei saa kopioida, jäljentää, uudelleenjulkaista, ladata verkkoon, välittää tai jakaa eteenpäin millään tavalla. On kuitenkin sallittua ladata materiaaleista yksi kopio yhdelle tietokoneelle henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön edellyttäen, että tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia noudatetaan.
 

Tavaramerkit

BRP käyttää ja markkinoi tavaramerkkejään aktiivisesti eri kanavien kautta, kuten televisiossa, lehdistössä ja Internetissä. Aktiivisen markkinoinnin ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen ansiosta BRP:n tavaramerkit ovat maailmankuuluja ja herättävät positiivisia mielikuvia, mikä on meille erittäin arvokasta. Jos BRP:n tavaramerkkejä käytetään ilman BRP:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa, kyseessä voi olla tavaramerkkiloukkaus ja vilpillinen kilpailu.

Et saa käyttää tai rekisteröidä, kokonaisuudessaan tai osittain, mitään tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, joiden omistaja on Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH and Co KG tai BRP Finland Oy (jäljempänä "BRP ja/tai sen tytäryhtiöt"), muutoin kuin BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden nimenomaisella kirjallisella luvalla.

Et saa käyttää BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, halventavasti.

Et saa käyttää BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä yksinään yleisnimen merkityksessä kirjallisessa tai suullisessa viestinnässä.

Et saa käyttää BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, mukaan lukien graafiset symbolit, logot ja kuvakkeet, sellaisella tavalla, joka vihjaa BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden suosittelevan, sponsoroivan tai tukevan toimintaa.

Katso tämän linkin kautta luettelo BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkeistä: Tavaramerkkiluettelo.pdf. Mikäli jokin tavaramerkki, graafinen symboli, logo tai kuvake puuttuu tästä luettelosta, se ei tarkoita BRP:n ja/tai sen tytäryhtiöiden luopumista oikeuksistaan kyseisen tavaramerkin, graafisen symbolin, logon tai kuvakkeen suhteen tai mistään muista immateriaalioikeuksista.
 

Takuun vastuuvapautuslauseke

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO JA KAIKKI SEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT TARJOTAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN, OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPALLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA. JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Tämän verkkosivuston tiedoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Sivuston tietoihin tai tuotteisiin voidaan tehdä ajoittain muutoksia.

Vastuunrajoitus

BRP ei millään lailla takaa sisältöä muissa verkkosivustoissa, joihin saatat siirtyä tämän sivuston kautta. Kun siirryt BRP:n ulkopuoliseen verkkosivustoon, on tärkeää ymmärtää, että se on BRP:stä riippumaton ja että BRP ei hallitse kyseisen sivuston sisältöä. Linkki BRP:n ulkopuoliseen verkkosivustoon ei myöskään tarkoita, että BRP suosittelee tai on vastuussa kyseisen verkkosivuston sisällöstä tai sen käyttämisestä. On omalla vastuullasi noudattaa harkintaa ja varmistaa, että valitsemasi sisältö ei esimerkiksi sisällä viruksia tai ole muuten haitallista.

BRP EI OLE TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI MINKÄÄN HYPERLINKITETYN VERKKOSIVUSTON JOHDOSTA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN TAHOLLE VAHINGOISTA TAI LOUKKAANTUMISISTA, JOTKA AIHEUTUVAT (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN) TOIMIMATTOMUUDESTA, VIRHEESTÄ TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, TAI SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITONMENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN TIETOJÄRJESTELMISSÄ OLEVIEN TIETOJEN MENETYKSET TAI VASTAAVAT, VAIKKA MEILLE OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.


Luottamukselliset tai yksityiset tiedot

BRP vastaanottaa mielellään kommenttejasi BRP:n tuotteista. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että BRP ei halua vastaanottaa luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja sinulta verkkosivustomme kautta. Huomaa, että kaikkia BRP:lle lähetettyjä tietoja tai materiaaleja käsitellään EI-luottamuksellisena. Kun lähetät BRP:lle tietoja tai materiaaleja, myönnät samalla BRP:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman luvan käyttää, jäljentää, näyttää, suorittaa, muokata, siirtää ja jakaa kyseisiä tietoja tai materiaaleja, ja hyväksyt myös, että BRP saa vapaasti käyttää lähettämiäsi ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen.
 

Lainkäyttöalue

Ellei toisin mainita, tässä sivustossa julkaistut materiaalit esitetään ainoastaan BRP-tuotteiden markkinointitarkoituksissa. BRP ei takaa sivustossa kuvattujen materiaalien tai tuotteiden soveltuvuutta tai saatavuutta kaikkialla.

Tähän sopimukseen sovelletaan Quebecin provinssin lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti huomioimatta sitä, aiheuttaako sopimus oikeudellisia ristiriitoja. Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai jostakin syystä täytäntöpakottomaksi, kyseinen ehto tulkitaan jätettäväksi huomiotta ilman vaikutusta muiden ehtojen lainvoimaisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä on osapuolten välisen sopimuksen koko sisältö tässä määritellystä aiheesta, eikä siihen saa tehdä muutoksia muutoin kuin kirjallisesti kummankin osapuolen allekirjoittamana.